Historiek

Groepsfoto 1951

Hoever we juist moeten teruggaan om de eerste tekenen van een muziekvereniging te vinden lijkt niemand precies te kunnen zeggen te Meulebeke. Wel kan men in "Het boek van Meulebeke" lezen dat ter gelegenheid van de grote feestelijkheden bij de inwijding van de Plettinck- en Goethalsplaats in 1900 ook "het muziek" van de partij was. Wie of wat valt niet op te maken. Het beste is een beroep te doen op de anciens..........Zo vertelde men dat Meulebeke na de eerste wereldoorlog en tijdens het bestuur van burgemeester Van Baveghem over een "gemeentemuziek" beschikte waarvan burgers en werklieden deel uitmaakten.

De zaadjes waaruit" Vreugd in Deugd" in 1925 zou ontkiemen werden in 1921 gezaaid "Het gemeentemuziek" had in Leon Mercier de eerste muziekleraar. Kinderen van werklieden kregen bij hem gelegenheid muzieklessen te volgen, wat later ook gebeurde bij zijn opvolger Victor Vandenheede. Een eerste uiting van het klassebewustzijn werd gevonden in de stichting van de toneelkring "De Verenigde Vrienden".

Een groepje muzikanten uit de arbeidersklasse werd gevormd om tussen de bedrijven in van het opgevoerde toneelstuk in "De Tap" wat muziek te spelen. Zelfs op Weversmisdag bij de inhaling van ene Kamiel Lapeire in 1921 waren ze er bij. Er waren zelfs al een vijftal muzikanten onder hen die over een eigen instrument beschikten.

Dit alles samen met de gemeentelijke politieke toestand zorgden ervoor dat in 1925 de Harmonie "Vreugd in Deugd" werd opgericht. Op 19 juni 1927 werd een eerste keer gespeeld in de processie. Om te kunnen spelen was het noodzakelijk dat instrumenten werden geleend.


Dirigenten

Vandenheede Victor

"Vreugd in Deugd" vond in Victor Vandenheede niet alleen de eerste dirigent maar vooral de grote pionier, bezieler en bewerker van de opgang van de vereniging. (1925-1949)Verstraete Jules

Jules Verstraete (geboren in 1923) sloot zich als 9-jarige aan bij de fanfare in Klerken. Een tijdlang was hij dirigent in Leke en in '45 maakte hij deel uit van het Koekelaarse gezelschap. In '48 maakte hij de overstap naar De Goede Vrienden in Tielt en één jaar later tikte hij voor het eerst met het dirigeerstokje tegen een Meulebeekse muziekpupiter.
Meer dan dertig jaar had hij de leiding over de harmonie "Vreugd in Deugd" en loodste hij de vereniging door menig woelig water. Een tijdlang was hij de dynamische kapelmeester van de Mühlebacher Freundschaftkapelle. In 1979 besloot meester Jules het kalmer aan te pakken en gaf de leiding over aan Geert Defauw, doch de passie en liefde voor muziek bleven even hartstochtelijk en in alle bescheidenheid nam hij zijn plaats in als muzikant in de tuba-sectie. In 1993 vierde men zijn 60 jarig muzikant zijn.
Overleed op 27 juni 2000 te Roeselaere. (1949-1979)Defauw Geert

Geert Defauw (geboren 13/07/1956 te Tielt) is onderkapelmeester bij het harmonieorkest van de Gidsen, waar hij zich ontplooit als een uiterst bekwaam klarinettist met tal van onderscheidingen. Richtte in 1981 het jeugdensemble "Happy Music" op. Sedert 1979 zwaait hij het dirigeerstokje op vrijdagavond bij de koninklijke Harmonie "Vreugd in Deugd" en op zondagvoormiddag bij het jeugdensemble "Happy Music"
Onder zijn leiding promoveerde "Vreugd in Deugd" in april 1999 naar "eerste afdeling" en 4 jaar later in mei 2003 naar de afdeling "uitmuntendheid".
(1979- .........)